جایگاه مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی

امروزه با توجه به حجم بالای ساخت و ساز ها و پروژه های عمرانی در کشورمان مهندسی ارزش در پروژه ها بسیار حائز اهمیت شده اند. با در نظر گرفتن این نکته که همه پروژه ها همیشه طبق برنامه ریزی از پیش تعیین شده پیش نمی روند.گاهی زمان آن ها بسیار بیشتر از آنچه که انتظار می رود می شود و به تبع آن هزینه های زیادی نیز در بر خواهد داشت که دور از انتظار است. مهندسی ارزش می تواند این هزینه ها را کاهش دهد و زمان را نیز تسریع بخشد. البته با توجه به سبک و نوع مختلف پروژه ها، جایگاه مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی بسیار شناخته شده و در اولویت قرار دارد.  پادیرمانا آماده ارائه خدمات در این زمینه به کارفرمایان عزیز می باشد.