مجوز های پادیرمانا

 • پروانه طراحی و نظارت از وزارت راه و شهرسازی از استان تهران
 • گواهینامه معتبر از سازمان برنامه و بودجه کشور
 • گواهینامه صلاحیتی سمتا از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مصلح
 • گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

تعهدات پادیرمانا

 • رعایت استاندارد های ملی و بین المللی
 • حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده
 • بهبود مداوم سطح کیفی
 • فراهم نمودن شرایط همکاری در منطفه و جهان
 • پیشگیری از خوادث، حفظ و ارتقا ایمنی
 • آموزش هدفمند و کاربردی کارکنان

اخلاق حرفه ای در پادیرمانا

 • صداقت و درستکاری
 • امانت داری
 • صلاحیت حرفه ای
 • پایبندی به منافع ملی، محیط زیست، فرهنگ و قانون
 • بیطرفی
 • صرقه جویی

چرا پادیرمانا ؟

درباره پادیرمانا

مهندسین مشاور پادیرمانا، با هدف انجام خدمات مشاوره در زمینه طراحی و نظارت در رشته های مختلف مهندسی به خصوص رشته ساختمان و معماری تاسیس گردیده که با توجه به بهرمندی از توانایی های علمی، دانش فنی به روز و تجربیات مدیران و کارکنان مجرب و بکارگیری انگیزه و خلاقیت مهندسان خود در حال حاضر یکی از مهندسین مشاور شاخص در حوزه عمرانی میباشد.

خدمات مهندسی

خدمات مهندسی و مشاوره

در رشته های

 • مسکونی
 • تجاری
 • اداری
 • صنعتی
 • نظامی

طراحی و نظارت

طراحی و نظارت در رشته های

 • معماری
 • عمران
 • تاسیسات برقی ساختمان
 • تاسیسات مکانیکی ساختمان