تعهدات پادیرمانا

  • رعایت استاندارد های ملی و بین المللی
  • حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده
  • بهبود مداوم سطح کیفی
  • فراهم نمودن شرایط همکاری در منطقه و جهان
  • پیشگیری از خوادث، حفظ و ارتقا ایمنی
  • آموزش هدفمند و کاربردی کارکنان

مجوز های پادیرمانا

  • پروانه طراحی و نظارت از وزارت راه و شهرسازی از استان تهران
  • گواهینامه معتبر از سازمان برنامه و بودجه کشور
  • گواهینامه صلاحیتی سمتا از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
  • گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی