کارفرما: سازمان محترم زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران
نام پروژه: احداث سوله جهت آشیانه بالگرد
کاربری: اداری
خدمات این مهندسین مشاور: طراحی فاز یک و دو، محاسبه متره و برآورد پروژه احداث سوله جهت آشیانه بالگرد
محل اجرا: تهران

Back to list

Related Projects