کارفرما: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز
نام پروژه: ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی (ره) کمالشهر
کاربری: اداری
خدمات این مهندسین مشاور: نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرای اسکلت بتنی و سفت کاری ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی(ره)
محل اجرا: استان البرز

 

Back to list