ساختمان صنعت، معدن و تجارت

کارفرما: اداره کل محترم راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
نام پروژه: ساختمان صنعت، معدن و تجارت
کاربری: اداری
خدمات این مهندسین مشاور: نظارت بر احداث ساختمان صنعت، معدن و تجارت جیرفت
محل اجرا: جنوب استان کرمان ـ جیرفت

Back to list

Related Projects