کارفرما: شخص حقیقی
زیر بنای به مساحت 278 متر مربع
کاربری: مسکونی
خدمات این مهندسین مشاور: طراحی نقشه های فاز 1 ، طراحی نما
محل اجرا: دماوند

Back to list

Related Projects