کارفرما: وزارت امور اقتصادی و دارایی
نام پروژه: ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی
کاربری: اداری
خدمات این مهندسین مشاور: طراحی فاز یک،بازنگری،نوسازی و بهینه سازی کل سیستم تاسیسات مکانیکی،الکتریکی،مخابراطی وسیستم های اعلام واطفا حریق
محل اجرا: تهران

Back to list

Related Projects