کارفرما: اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان
نام پروژه: نظارت کارگاهی و بروزرسانی نقشه ها
کاربری: اداری
خدمات این مهندسین مشاور: نظارت کارگاهی و بروزرسانی نقشه های پروژه های سالن ورزشی مسکن مهر گرمسار، زمین چمن مصنوعی درجزین، تکمیل سالن ورزشی سمنان

و همکاری لازم با کارفرما در نظارت و بروزرسانی نقشه های سایر پروژه های شهرستانهای سمنان، گرمسار، آرادان و سرخه و مهدیشهر

محل اجرا: سمنان

Back to list

Related Projects