کارفرما: شهرداری محترم مشگین شهر

نام پروژه: مجتمع اقامتی، تفریحی و توریستی شهرداری جنب پل معلق

کاربری: اقامتی، تفریحی، توریستی

خدمات این مهندسین مشاور: انجام خدمات مشاوره مهندسی مرحله 1 و 2 ( طراحی )

محل اجرا: مشگین شهر

دریافت مشاهده پلان 1

دریافت مشاهده پلان 2


Back to list

Related Projects