کارفرما: شرکت برآوند
به مساحت  64/8671 متر مربع
کاربری: تجاری
خدمات این مهندسین مشاور: انجام خدمات مدیر طرح و مشاوره مهندسی مرحله 1 و 2 ( طراحی ) و اجرا
محل اجرا: اسلامشهر

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه