کارفرما: ریاست محترم اورژانس پیش بیمارستانی و مدیرمحترم حوادث دانشگاه
نام پروژه: ساختمان امداد و نجات
کاربری: اداری
خدمات این مهندسین مشاور: طراحی فاز یک و دو ، محاسبه متره و برآورد پروژه ساختمان امداد و نجات دانشگاه علوم پزشکی ایلام
محل اجرا: ایلام

Back to list

Related Projects