کارفرما: ریاست محترم اورژانس پیش بیمارستانی و مدیرمحترم حوادث دانشگاه
نام پروژه: ساختمان سوله آشیانه بالگرد
کاربری: اداری
خدمات این مهندسین مشاور: طراحی فاز یک و دو، محاسبه متره و برآورد

پروژه ساختمان آشیانه بالگرد و ساختمانهای وابسته به آن دانشگاه علوم پزشکی ایلام

محل اجرا: ایلام

Back to list

Related Projects