انواع روش های امکان سنجی

امکان سنجی دارای انواع مختلفی است و هر کدام از انها با وجود مفهومی تقریبا مشخص اما در زمینه های مختلفی صورت می گیرند که در ادامه با آن ها آشنا خواهیم شد:

امکان سنجی زمان بندی و یا امکان سنجی برنامه زمان بندی: در زمان اغاز پروژه یک بازه زمانی مشخصی برای آن تعریف می شود اما همیشه همانطور که باید کارها پیش نمی رود و این عامل سبب می شود تا علاوه بر گذاشتن هزینه های زیاد بر روی دست کارفرما تحویل پروژه را  نیز به تاخیر بیندازد. امکان سنجی برنامه زمان بندی به صورت منطقی انجام کارهای فنی و … را مورد بررسی قرار می دهد و یک زمان مشخص برای آن تعیین می کند که بر اساس مطالعه های معیاری به دست آمده است.

امکان سنجی فنی: نوع دیگری از امکان سنجی می باشد که تمرکز آن بر روی درک صحیحی از منابع فنی موجود در حال حاضر و کاربرد و قابلیت های آن است. در حقیقت این بررسی بر روی تمامی نرم افزارها و سخت افزار های موجود در پروزه انجام می شود تا میزان سودمندی و اهمیت آن برای پروژه مشخص شود.

امکان سنجی منابع مالی: درک این نوع از امکان سنجی بسیار ساده است و در آن تنها منابع مالی موجود و مورد نیاز برای اتمام پروزه مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

امکان سنجی بازار: در این امکان سنجی به بررسی ناحیه جغرافیایی مشخص به منظور گسترش و توسعه محصول پرداخته می شود. از مهم ترین بخش های امکان سنجی است چرا که بازار پسندی از ملاک های مهم در هر پروژه می باشد. در صورتی که در این مرحله نتوانید بازار مناسب و قابل توجهی را پیدا نکنید قطعا پروزه شما توسعه ای نخواهد داشت.

امکان سنجی فرهنگی: اگر بخواهیم ساده تر آن را توضیح دهیم باید بگوییم که در این امکان سنجی تاثیرات محصول بر روی فرهنگ محلی و کلی مورد بررسی قرار می گیرد. در این امکان سنجی تاثیرات آن بر روی محیط زیست نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

امکان سنجی منابع سازمانی: آیان نیروی لازم برای شروع کسب و کار خود و یا محصول را داریم؟ مهارت و شایستگی چطور؟ در چه زمانی قادر به ساخت آن خواهیم بود؟ منابع مالی متمرکز نیاز داریم و یا غیر متمرکز؟ و …. این ها سوالاتی هستند که پاسخ آن ها را در امکان سنجی منابع سازمانی خواهید یافت.