تاسیسات مکانیکی

یکی از مهمترین بخش های ساختمان به شمار می رود چرا که افراد به صورت پیوسته با این بخش در ارتباط اند. تاسیسات مکانیکی را به عنوان هسته مرکزی ساختمان می شناسند زیرا هر گونه نقص در این قسمت موجب سلب آسایش ساکنین ساختمان می شود. در هر ساختمانی وجود سیستم آبرسانی برای انتقال آب به تمام طبقات، تهویه مناسب و… الزامی است. تاسیسات مکانیکی به دسته ساختمانی، صنعتی، ورزشی، درمانی و … تقسیم می شود. از تاسیسات مکانیکی ساختمانی می توان اشاره ای به زیر بخش های زیر نمود:

  • سیستم حرارتی (اعم از سرمایشی و یا گرمایشی)
  • سیستم آب و فاضلاب
  • سیستم آتشنشانی
  • تاسیسات استخر
  • تهویه
  • گاز رسانی
  • طراحی آسانسور