در هر پروژه ساخت و سازی یک سری کار های تخصصی وجود دارد که برای انجام آن به مهندسین حرفه ای و نظر کارشناسی آن ها نیاز دارید، این اولین قدمی است که پادیرمانا تحت عنوان خدمات مهندسی به شما ارائه می دهد. در این مرحله پروژه شما از نظر امور مهندسی ساخت و ساز، نقشه و طرح اولیه، زمان تحویل، مقدار سرمایه مورد نیاز، هزینه مواد اولیه، تعداد نیروی مورد نیاز، کیفیت کار و … بررسی می شود و بعد از تصمیم نهایی برای آن برنامه ریزی های لازم انجام می شود و سپس کار شما استارت میخورد و اغاز می شود. در طول پروژه شما به دریافت یک سری مجوز های رسمی و مدارک نیازمند هستید که مهندسین پادیرمانا برای شما انجام می دهند و به صورت تکمیل شده و البته کاملا قانونی به شما عرضه می کنند.