برای دریافت جواز چندین مدرک وجود دارد که در اینجا به معرفی آن ها می پردازیم.

  • مدارک شناسایی مالک زمین
  • مدارک مالکیت: مدارک مالکیت زمین نیز شامل سند شش دانگ زمین، مدارک مربوط به عدم وجود خلافی و… را شامل می شود.
  • اصل و همچنین کپی از روی فیش نوسازی
  • اصل و فتوکپی صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سندهای آپارتمانی می باشند.
  • اصل و کپی از روی گواهی انحصار وراثت (در صورتی که مالک اصلی فوت کرده باشند)
  • اصل و کپی از روی ماده های قوانین 6 و 8 شهری
  • Gis map : نقشه ی GIS یا جی آی اس در واقع نقشه ای است که مکان دقیق و همچنین ویژگی های زمین شناختی از ملک را نشان می دهد و در تعیین موقعیت و همچنین کمک به مهندسان ناظر بسیار مفید است.