مدت اعتبار پروانه ساختمان : هنگامی که برای دریافت پروانه ساختمان به اداره شهرداری مراجعه می کنید با توجه به کارها و عملیاتی که می خواهید انجام دهید همانند: ساخت و ساز، بازسازی، تعمییرات و … متخصصان شهرداری مدت زمانی را  برایتان در نظر می گیرند که تا سررسید ان تاریخ، پروانه ساختمان اعتبار دارد و معتبر می باشد و مالک و یا پیمانکار موظف است تا سر رسیدن تاریخ کار های ساختمان را به اتمام برساند. شاید سوال برایتان پیش آید که این تاریخ با چه هدفی تعیین می شود؟ باید بدانید که شهرداری به منظور جلوگیری از متروکه ماندن ملک، مانع از اذیت همسایه ها و …. این تاریخ را در نظر می گیرد تا مالک در انجام امور ساختمانی خود هیچ گونه کوتاهی نکند. در برخی مواقع پیش می آید که به دلیل تعطیلات، گرانی مواد اولیه و یا هر دلیل دیگری کار می خوابد و در زمان تعیین شده اماده نمی شود  در این صورت می توانید دوباره به شهرداری مراجعه نمایید و تاریخ پروانه ساختمان را تمدید نمایید. ناگفته نماند که در این هنگام باید مبلغی را به عنوان عوارض برای دیرکرد کارتان پرداخت نمایید که مبلغ آن از طرف شهرداری با در نظر گرفتن متراژ ساختمان و میزان دیرکرد و دیگر موارد به شما اعلام خواهد شد. در مقابل ممکن است سرعت عمل بالایی داشته باشید و کار ها به خوبی انجام شود در این صورت هیچ گونه عوارضی به شما تعلق نمی گیرد.