امروزه معماری و طراحی ساختمان یکی از محبوب ترین شغل ها است که علاوه بر این که گویای افکار و سلیقه معمار هست به عنوان نوعی فرهنگ‌ و انتقال ان برای ایندگان محسوب می شود. در واقع این معماری و طراحی ساختمان است که به فضا های گسترده و بی معنی ، معنا و مفهوم می بخشد و انسان ها با ایجاد تعامل در کنار یک دیگر قرار می دهد. یکی از نمونه کار هایی که می تواند به ما در این راستا کمک کند و باعث شود که بهترین ساختمان ها متناسب با فرهنگ و دیگر سازه های موجود در شهر را داشته باشیم مشاوران طراحی ساختمان و معماری هستند.

چرا وجود مشاور طراحی ساختمان و معماری درون پروژه مهم است؟

پروژه های ساختمانی به خصوص در مقیاس بزرگ برای آن که اصولی و بر اساس تمام ضوابط ساختمانی باشند و هم این که شامل طراحی زیبا شوند نیازمند کنترل و نظارت در تمام مراحل اجرایی خود هستند.  مشاور طراحی ساختمان و معماری یکی از افرادی است  که حظور او در طراحی ساختمان می تواند بسیار مهم و مفید باشد.