با توجه به پیشرفت روزافزون ساختمان سازی و نیاز رو به رشد به مسکن ، شغل های زیادی پیرامون این امر ایجاد میشود تا به کیفیت هر چه بیشتر ساختمان های ساخته شده کمک کند. مشاور مقاوم سازی ساختمان یکی از مهم ترین اصول برای ساختمان سازی می باشد ، که این بخش با تمرکز به روی موضوعاتی نظیر بارگذاری ، بهره برداری و برطرف کردن مشکلات موجود در سازه ، به افزایش استحکام و ایمنی هر چه بیشتر سازه ها می پردازد.

مقاوم سازی سازه می تواند دلایل مختلفی داشته باشد مانند :

  •  مقاوم سازی به منظور کاهش و بازدارندگی اسیب های وارده ناشی از زلزله های اینده
  •  کنترل و پیدا کردن خطا ها و اشتباهات اجرایی
  •  بررسی تغییرات به وجود آمده در آیین نامه ها و استاندارد ها
  •  ارتقا و افزایش سطح عملکرد مورد انتظار از سازه های موجود

و دلایل گونان دیگر .

مقاوم سازی ساختمان

مهندسین مشاور مقاوم سازی ساختمان پادیرمانا در وهله ی اول به سراغ سازه های موجود در زلزله های گذشته می روند و با مطالعه و بررسی میزان توان و عملکرد سازه های موجود ، در صورتی که سازه عملکرد قابل قبولی در برابر زلزله نداشته باشد، مقاوم سازی در راستای بهبود عملکرد آن را  در دستور کار قرار میدهند . ابتدا سازه مورد نظر باید در زمینه مقاومت لرزه ای مورد ازمون قرار گیرد و در صورت مطمعن شدن از ضعف سازه ، اقدامات مقاوم سازی ساختمان شروع  میشوند .

در ایامی نه چندان دور آخرین راه حل برای ممشاور مقاوم سازی ساختمان سازه ضعیف ، تخریب و نوسازی بوده است اما با توجه به پیشرفت تکنولوژی و علم بشریت روش های بسیاری به منظور بهبود عملکرد و تقویت سازه های اسیب پذیر ابداع شده است که مهم ترین نکته ی برتری روش های جدید بر روش های قدیمی ، عدم نیاز به تخریب کامل سازه مورد نظر است .

مجموعه مهندسین مشاور پادیرمانا با تسلط کامل بر موضوعات ذکر شده ، دارای خدمات گوناگونی نظیر ارزیابی انواع سازه های موجود همچون بتنی،فولادی و مصالح بنایی ، سازه های صنعتی ، سیلو ها ، تاسیسات زیرساختی ، سازه های نفت ، گاز و پتروشیمی و نیروگاها و … می باشند .

همانطور که  گفتیم یکی ار مهم ترین قسمت ها در مقاوم سازی ساختمان ها ، شامل خدمات مهندسی زلزله میشود .

خدمات مهندسی زلزله شامل دو بخش الف ) ساختمان های جدید ب ) ساختمان های موجود می باشد .