وظایف مهندس ناظر ساختمان چیست ؟

برخی از افراد تصور می کنند که مهندس ناظر کار بسیار ساده و راحتی دارد  و تنها باید به سازه را با نقشه تطابق دهد درست است این بخشی از وظایف مهندس ناظر است و به علت وجود نکات بسیار زیادی در نقشه کار چندان اسانی هم نمی باشد اما تمام وظایف مهندس ناظر به این عمل ختم نمی شود و به همین راحتی ها هم که تصور می شود نیست. مهندس ناظر وظیفه دارد بر تمامی عملیات ساخت و ساز نظارت داشته باشد و تمامی عملیات تحت نظر ایشان احداث شود تا تمامی کار ها طبق دستورات مهندسی و نقشه و مشخصات درج شده در پروانه ساخت و محاسبات فنی صورت گیرد و در پایان تمامی مدارک توسط مهندس ناظر ساختمان به کار فرما ارائه شود. مهندس ناظر باید گزارش کار تمامی مراحل انجام شده را که عبارتند از: پی سازی، سفت کاری، اجرای اسکلت، نازک کاری و پایان کار را به شهرداری و یا همان مرجع صادر کننده پروانه ساخت ارائه دهد همچنین زمانی که تخلفی صورت گرفت باید ان را به شهرداری اعلام نماید.

[caption id="attachment_1740" align="aligncenter" width="384"] وظایف مهندس ناظر[/caption]