‌جواز ساختمانی یا همان پروانه ساختمانی یک پرونده رسمی است که از سوی شهرداری به پیمانکار ساختمان و یا مالک ساختما اعطا می شود و با استفاده از آن می تواند به ساخت و ساز و یا بازسازی ساختمان خود طبق قوانین و چهارچوب معین شده در همان جواز  بپردازد. منظور از این چهار چوب و استاندارد ها تنها به جهت ایمنی ساختمان و اسودگی خاطر صاحب فعلی ساختمان و صاحبان بعدی است. هدف از ارائه و دریافت جواز ساختمان اطمینان یافتن از ساخت و ساز قانونی بر اساس اصل های شهرسازی، مشخصات فنی، ضوابط شهرداری و ایین نامه ها می باشد.

چه زمانی به مجوز ساختمان یا پروانه ساخت نیاز داریم

یکی از اصلی ترین سوالاتی که می تواند برایتان پیش بیاید این است که چه موقع به این جواز نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید بگویم که شما هر عملیاتی مبنی بر ساخت و ساز و یا بازسازی ساختمان انجام دهید باید حتما از قبل این مجوز را دریافت کرده باشید، البته در اغلب امور بازسازی ساده و موارد تعمیراتی ساختمان نیاز به این مجوز نیست و کارها توسط پیمانکار انجام می شود اما در صورتی که بخواهید بنایی را به ساختمان اضافه کنید و یا تغییرات عمده ای را انجام دهید معمولا به این پروانه نیاز خواهید داشت.