دریافت پروانه و جواز ساحتمان به این راحتی ها هم که تصور می شود نیست و یک سری کارهای اداری دارد که باید انجام شود.

 

تشکیل پرورنده برای پروانه و جواز ساحتمان : اولین اقدام در دریافت جواز ساختمان تشکیل پرونده می باشد، در این مرحله صاحب ملک و یا وکیل ایشان در یک دفتر خدمات الکترونیک با عرضه کردن مدارک لازم، پرونده ای را مطابق با عملیات خود تشکیل می دهد، این پرونده می تواند برای پروانه نوسازی و یا تخریب باشد.. بعد از تشکیل رونده برای بازدید از ملک یک درخواست نوشته می شود و مامور شهرداری به منظور دریافت اطلاعاتی نظیر: عرض گذر، ابعاد بنا و یا ملک و … به ملک مراجعه می کند.

دستور نقشه: دومین مرحله دستور نقشه می باشد که بعد از بازدید از ملک انجام می شود. دستور نقشه از جانب شهرداری ارائه می شود و اطلاعاتی در رابطه با تعداد طبقه های موجود، ابعاد هر طبقه و … در اختیار شما قرار می دهد که می توانید آن ها را در اختیار مهندس معمار قرار دهید.

طراحی نقشه:  در این مرحله تیم طراحی باید با در نظر داشتن دستورات نقشه از جانب شهرداری، اصول اتش نشانی و مهندس سازه پروژه نقشه را اماده کنند که علاوه بر طراحی بهینه، زیبایی و هماهنگی را در مناسب ترین حالت داشته باشد. این نقشه ها باید توسط دفتر خدمات مهندسی تایید شود و در غیر این صورت باید دوباره توسط تیم طراح اصلاح شود تا هنگامی که بتواند تاییدیه را دریافت نماید.

پرداخت عوارض: برای دریافت پروانه ساخت باید عوارضی را پرداخت نمایید این عوارض با توجهه به منطقه و تراکم آن و همچنین متراز بنا و تعداد طبقات و … متفاوت است.  این عوارض باید به اداره مالیات پرداخت شود.

اماده کردن مدارک پیش نویس: در این مرحله باید خود مالک به منظور تهیه مدارک پیش نویس به دفتر خدمات مراجعه نماید و فرمی را مبنی بر تعیین ناظر پر کرده و منتظر تماس از سوی دفتر و معرفی فرد ناظر باشد. بهد از معرفی ناظر صاحب ملک باید با آن شخص قراردادی را تنظیم نماید تا بتواند سهمیه یا همان برگ سبز را دریافت نماید و در صوت رد ناظر باید تمامی موارد اصلاحیه انجام شود.

فهرست مدارک پیش نویس عبارتنداز:

برگ سبز مهر شده چهار حوزه شامل: برق، ساز، معماری و مکانیک

قرارداد ناظر با مالک همراه با برگ سبز ناظر

تاییدیه نما و تعهد برای رعایت کردن اصلاحیه ها

چک لیست بارگذاری  و البته ززله مبحث ششصدونوزده

چاپ پروانه و جواز ساحتمان : اخرین مرحله دریافت جواز ساختمان چاپ پروانه ساختمان می باشد. بعد از تایید شدن تمامی مراحل  نوبت به تاییدیه چند مورد می رسد که عبارتنداز: تاییدیه شهر، معاون معماری و شهرسازی، طرح تفصیلی کف و بر، ریس صدور پروانه. بعد از انجام تمامی موارد ذکر شده می توانید مجوز خود را دریافت نمایید.