چرخه زندگی BIM

چرخه bimفرآیند BIM مبتنی بر سیستم لایه ای (از لایه 0- لایه 3) تا ارائه اطلاعات در مورد پروژه است . سطح 1 و سطح 2 از تقریباً 90٪ داده تشکیل شده است و اینها دسته بندیهای دیگری در ابعاد (7D, 6D, 5D, 4D, 3D) هستند. این ابعاد بیم اطلاعات مربوط به پروژه را در مرحله های مختلف و دسته بندی های مختلف برای اجرای پروژه ارائه می دهد ، این فرایند اجرا را چرخه زندگی می نامند. چرخه عمر BIM شامل فرآیند پلان ، طرح ، ساختن ، عمل ، حفظ می شود .