فاز های پروژه های عمرانی

حق الزحمه مطالعات فاز صفر طراحی ساختمان

به استناد به ماده 23 قانون برنامه و بودجه به پیوست دستورالعمل بخشنامه ۳۱۹۱-۵۴-۱۵۳۵۴-۱ در سال ۱۳۷۰ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نحوه تعیین حق الزحمه خدمات طراحی ، حق الزحمه مطالعات فاز صفر ،اعم از هرگونه خدمات مطالعه یا مشاوره و نظارت در ساختمان ابلاغ شده است.

حق الزحمه مطالعات فازصفر

همچنین شایان به ذکر است سازمان نظام مهندسی کشور در بخشنامه های مکمل خود که هرساله اطلاع رسانی می کند به طرف حساب یا شهرداری که باشد بیشتر معیار کار بر مبنای پروژ ای رصد می شود .

معیار قسمت بندی سازمان مهندسی

معیار قسمت بندی سازمان مهندسی 

معیارقسمت بندی سازمان مهندسی در حق الزحمه مطالعات فاز صفر

بیشتر کار بر مبنای پروژ ای که شامل مسکونی غیر مسکونی می شوند . این پروژه ها به چند دسته   تقسیم می شوند:

پروژه های گروه اول : که مطالعات فاز صفر درمورد کارگا ها، فضای سبز ، مجتمع های گردشگری را در بدنبال دارد .

پروژه های گروه دوم : ساختمان های غیر پزشکی ، ساختمتان های اداری آموزشی ، شعبه بانک ، مهمان سرا می باشند .

پروژه های گروه سوم : ساختمان های اداری تجاری و یا دانشگاه ها ، کتابخانه ، ترمینال را مورد بررسی قرار می گیرند .

پروژه های گروه چهارم : مطالعات تحقیقی در مورد ساخت مراکز تحقیقاتی ، بنای تلویزیون ، بیمارستان ها ، آزمایشگاه ، مراکز مخابراتی را مورد مطلعه و بررسی قرار می گیرند که حق الزحمه مطالعات فاز صفر بر اساس بخشنامه معین می شود .

حق الزحمه مطالعات فاز صفر شامل چه آیتم هایی می باشد

به عبارتی این حق الزحمه مطالعات فاز صفر بابت طراحی و مشاوره برحسب گروه بندی های بالا که اشاره کردیم محاسبه می شود .

در جدول ، قسمت بندی که ما برای شما درسایت ” پادیرمانا ” قرار دادیم  شرحی ازخدمات کلیه مطالعات که در سمت راست بالا عنوان گروه رو میبینیم ، زیر عنوان آن گروه بندی ها رو مشاهده می کنید

و در جلوی هریک از گروها ، قسمت خاص خود درصدی را معین کرده مرحله اول، قسمت اول مرحله اول، قسمت دوم و مرحله دوم را شامل می شود. که میانگین کل را در ستون آخر مشاهده می کنید .

مشاوره وراه اندازی پروژه شما

مشاوره وراه اندازی پروژه شما

ما در این بخش برای شما بخشنامه مکمل بیس کار رو به طور مختصر شرح می دهیم ؛در این بخشنامه 3191 شیوه  تعیین حق الزحمه خدمات مطالعه ، طراحی ، نظارت رو بیان می کند .

در بخشنامه 4190 سازمان برنامه و بودجه کشور خدمات مشاوره به صورت درصدی لحاظ شده .

سازمان برنامه و بودجه کشورراهنمای بخشنامه 4190 به طور مختصر شرح می دهیم که موارد مذکوربخشنامه شماره 983-54-4449-1   ، 1-4449-54-983 ،شرح خدمات همسان مشاوره و نظارت کارهای معماری مرحله اول – قسمت اول و قسمت دوم و مرحله دوم می باشد .

نمودار لوگاریتمی جدول ضریب کاهش از 1،000،000 ریال  ،یک میلیون ریال ،  تا 10000 میلیارد ریال ،هزار میلیارد تومان رو نشان می دهد .

نمودار کاهش حق الزحمه

نمودار کاهش حق الزحمه

 

 

فرمول طراحی ساختمان ها وپروژه ها به شکل زیر محاسبه می گردد ؛

هزینه ساخت ضرب در حق الزحمه مطالعات فاز صفر از درصد و قسمت گروه جدول از قسمت یک شمار یک برا گروه هر بخش ساختماني معين ضرب در درصد کاهش حق الزحمه درآخر مساوی حق الزحمه هرقرارداد محاسبه می شود .

جهت مشاوره ساخت و ساز می توانید از( سایت پادیرمانا )کارشناسان متخصص ما که بر پایه استناندارد رسمی کشور می باشند ، مشاور بگیرید .

Back to list

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *