خدمات مهندسی مسکونی, مهندسین مشاور

صفر تا صد پروژه های ساختمانی

پروژه های ساختمانی  مراحل ساخت به خصوصی دارند  که باید گام به گام انجام شود. هر یک از پروژه ها باید پیش از اجرا، به خوبی بررسی شوند و هزینه های مورد نیاز برای ساخت ساختمان ها بررسی شود. این پروژه ها از نظر وسعت و ابعاد بر اساس متراژ زمین، طرح های انتخابی مشتری و تعداد طبقات هر مشتری ساخته می شوند. هر پروژه ساختمانی روند کار طاقت فرسا و زمان بری دارد. اما برنامه ریزی برای اجرای این پروژه ها باعث ساده تر شدن همه مراحل می شود. شما می توانید پروژه ها را بر اساس نظریات مهندسین عمران، معماری، پیمان کاران و… برنامه ریزی کنید و مراحل اجرا را انجام دهید. برای این منظور ابتدا باید طرح های اولیه را ایجاد کنید.

صفر تا صد پروژه های ساختمانی

صفر تا صد پروژه های ساختمانی

طراحی و برنامه ریزی پروژه های ساختمانی

طراحی و برنامه ریزی هر پروژه مهم ترین مرحله کار اجرایی است. ایده اصلی ساخت یک پروژه ساختمانی، توسط معماران ارائه می شود و باید یک مهندس معمار در این خصوص مشارکت داشته باشد. برنامه ریزی برای به کار بردن مواد و مصالح ساختمانی نیز مرحله بعدی است که باید با دقت انجام شود. در این مرحله هزینه های مصالح ساختمانی نیز برآورد می شوند. در مراحل بعدی باید نیرو های کار مورد نیاز را پیدا کنید و تعداد نیرو ها را نیز مشخص کنید. مدیر پروژه باید بر ایمنی و بهداشت این پروژه های ساختمانی نظارت داشته باشد. در مراحل بعدی کارفرما باید تدارکات پروژه را فراهم کند. پس از انجام فرایند های پیش ساخت، باید وارد فاز ساخت شویم.

تخریب ساختمان چیست؟

پروژه های ساختمانی از مرحله تخریب ساختمان قبلی آغاز می شوند. اگر ساختمان کلنگی خریداری کنید، باید مراحل تخریب را نیز در نظر بگیرید. این مرحله توسط ماشین های سنگین انجام می شود. اما اگر زمین های ساخته نشده را خریداری کنید، بی شک هزینه ها برای شما کم تر خواهد بود و نیازی به تخریب ساختمان نیز نخواهید داشت. در این پروژه ها وقتی وارد فاز ساخت و ساز می شوید، باید در رابطه با مراحل تخریب نیز برنامه ریزی کنید. کنترل کیفیت ساخت نیز یک مسئله مهم است که مهندس ناظر این مورد را به خوبی کنترل می کند. چالش های احتمالی طراحی نیز باید مد نظر قرار داشته باشند.

مراحل تخریب و ساخت ساختمان

در برخی از مراحل ممکن است، کار ها آن طور که پیش تر برنامه ریزی شده بودند، انجام نشوند و پروژه بر اساس پیش بینی قبلی ادامه پیدا نکند. در این مراحل به تشخیص کارفرما و مهندسین مربوطه، طراحی های ابتدایی تغییر می کنند. اگر می خواهید ساختمانی را تخریب کنید و به جای آن ساختمان جدید خود را بسازید، باید به سازه های اولیه نیز دقت داشته باشید. پایه های ساختمان قبلی را بررسی کنید و سپس بر این اساس مراحل بعدی را پیش بینی کنید. مدیریت بیمه، بودجه و دامنه کار خود را به خوبی بررسی کنید تا پروژه شما به خوبی ادامه داشته باشد. این پروژه ها برای اجرا باید مجوز های لازمه را نیز دریافت کنید. در هر پروژه های ساختمانی باید مجوز های مربوط به تخریب و ساخت و ساز را دریافت کنید.

مراحل تخریب و ساخت ساختمان

مراحل تخریب و ساخت ساختمان

پی گذاری ساختمان چیست؟

پروژه های ساختمانی از پی گذاری ساختمان آغاز می شوند. برای انجام این مرحله باید به کیفیت مصالح مورد استفاده در پی گذاری دقت داشته باشید. پی هایی که در زمین قرار می گیرند، نیروی وارده به ساختمان را به زمین منتقل می کنند. در انجام پی ریزی این پروژه ها باید ابتدا مراحل گود برداری را انجام دهید. در این مرحله میزان بالایی خاک را از زمین خارج می کنند و فضای لازم برای قرار دادن پی ساختمان را ایجاد می کنند. یک پروژه ساختمانی با روش های مختلفی گود برداری و پی ریزی می شود. برخی از پروژه ها به صورت سطحی گود برداری می شوند. در این صورت این مرحله زمان کم تری می برد.

عوامل موثر بر پی ریزی پروژه های ساختمانی

نوع پی ریزی ساختمان به ارتفاع ساختمان شما بستگی دارد. این پروژه ها باید نقشه های دقیقی داشته باشد تا محل مربوط به پی ریزی و نوع آن در نقشه مربوطه مشخص شده باشد. هر چه ساختمان شما بلند تر باشد، پی ریزی باید به صورت عمیق تری انجام شود تا بتواند، وزن بالای ساختمان را تحمل کند. ماشین های حفاری و بیل های مکانیکی سنگین در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرند. به این ترتیب ساختمان از هر گونه نشست زمین نیز در امان خواهد بود. در مرحله پی ریزی، باید به بتن ریزی در پی ساختمان دقت شود. در این مرحله بتن به صورت مستقیم به زمین برخورد نمی کند.

عوامل موثر بر پی ریزی ساختمان

عوامل موثر بر پی ریزی ساختمان

انواع وصله های آرماتور بندی در پروژه های ساختمانی

در پروژه های ساختمانی پس از پی ریزی به مرحله آرماتور بندی می رسند. در هر پروژه ای باید این مرحله انجام شود. کیفیت اسکلت ساختمان شما به این بخش از ساختمان بستگی دارد. به یک ساختمان پس از ساخت فشار های مختلفی وارد می شود. برخی از فشار ها به صورت کششی هستند. این فشار ها به بتن ساختمان وارد می شوند. به همین خاطر باید ساختمان شما از هر نظر مقاوم سازی شود. برای این که استحکام فشاری در یک ساختمان ایجاد شود، باید این مرحله به درستی انجام شود. عملیات آرماتور بندی باعث می شود که استحکام کششی ساختمان حفظ شود. در مرحله آرماتور بندی از میلگرد استفاده می شود. این میلگرد ها با استفاده از سیستم جوشکاری به هم متصل می شوند و در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

انواع وصله های آرماتور بندی

انواع وصله های آرماتور بندی

مهم ترین عامل موثر بر پروژه های ساختمانی

پروژه های ساختمانی به کیفیت فرایند آرماتور بندی بستگی دارند. در هر یک از این پروژه ها باید مسائل ایمنی مربوط به آرماتور بندی به خوبی رعایت شوند. در غیر این صورت خطرات جدی به ساختمان شما وارد می شود. اگر کیفیت آرماتور بندی در حد مطلوبی باشد، فشار های وارده به ساختمان شما به این میلگرد ها وارد می شوند. استاندارد اندازه و ابعاد میلگرد ها قطر 12 است. اما اگر ساختمان شما ابعاد بزرگ تری داشته باشد، قطر 13 و 16 و 20 میلگرد مورد استفاده قرار می گیرد. قالب ریزی و بتن سازی ساختمان، پس از مرحله پی ریزی آن انجام می شود. اگر پی ریزی و آرماتور بندی به خوبی انجام نشود، بی شک قالب ریزی ساختمان نیز به خوبی انجام نمی شود.

 

Back to list

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *